Архітектура та будівництво

Сучасні архітектурні рішення

Основні цілі

Аналіз можливостей і переваг, недоліків і проблем розвитку малих міст, розташованих на прикордонних територіях, дозволив визначити наступні основні цілі:
створення передумов для досягнення соціальної, екологічної та економічної стійкості малих міських поселень у складі транскордонних регіонів Білорусі, України, Росії, Польщі, Литви і Латвії (екологічна цілісність, економічна життєздатність, соціальний добробут);
визначення спільної стратегії погодженого і взаємовигідного розвитку прикордонних малих міських поселень в новій геополітичній і економічній реальності; розробка узгоджених заходів щодо їх відродженню і розвитку;
ефективне і взаємовигідне використання природного та історико-культурного потенціалу малих міст;
попередження можливих негативних ефектів або їх нейтралізація;
поліпшення місцевих зв'язків у процесі міжрегіонального транскордонного обміну інформацією і знаннями, співпраці та координації діяльності в області національного та регіонального планування.

Малі прикордонні міста повинні брати активну участь у заходах по територіальному розвитку своїх регіонів. Одним з основоположних умов активних місцевих та міжрегіональних громадських контактів є стимулювання розвитку культурного і туристського руху. Природний потенціал історичних міст Браслав, Верхньодвінськом, Городок, Мстиславль, Добруш, Туров, Столін, Малорита, Кам'янець, Свіслоч, Ошмяни, Острівець, які можуть стати базовими опорними пунктами для прийому і обслуговування туристів, при відповідній модернізації дозволяє проводити тут широкомасштабні роботи в цьому напрямку.

Основні ціліГоловне, на що слід звернути увагу в першу чергу, - належне благоустрій доріг, пов'язаних з системою транс'європейських комунікацій. Найважливіші міждержавні магістралі повинні бути обладнані системою з'їздів, локальним з'єднанням найважливіших транзитних доріг з місцевими локальними шляхами сполучення, особливо з такими, які ведуть до поселень, перспективним для туристського огляду, і до місць обслуговування туристів.
Багато прикордонні міста знаходяться у Чорнобильській зоні, тому для них життєво важливі розробка заходів та здійснення узгоджених дій урядів Білорусі, Росії та України, спрямованих на пом'якшення наслідків катастрофи. Цьому аспекту діяльності сьогодні приділяється велика увага.
Ще серед можливих дій слід назвати розробку схеми інвестиційного потенціалу малих міських поселень транскордонних регіонів з описом інвестиційних умов, можливостей і переліком інвестиційних програм і проектів; формування нетрадиційних "інвестиційних ніш", перш за все в комплексних стикових зонах екологічного, інформаційного, економічного міжнаціонального контакту. Актуалізація діючих і ініціація нових проектів співробітництва буде стимулювати розвиток прикордонних малих міських поселень.