Архітектура та будівництво

Сучасні архітектурні рішення

Крок у нове індустріальне майбутнє

Приведення національних технічних норм у відповідність з європейськими нормами - веління часу і тому вимагає невідкладних дій. Мінбудархітектури розроблений план введення на території країни норм і стандартів Євросоюзу в частині проектування та будівництва будівель та споруд. Саме ця тема стала однією з ключових на минулих в кінці жовтня колегії міністерства та науково-практичному семінарі "Перехід будів-
го комплексу республіки на європейські норми проектування ". Ми звернулися з проханням до заступника міністра Анатолію Івановичу Нічкасову розповісти, які конкретні дії робляться в даному напрямку.

Крок у нове індустріальне майбутнє- Анатолію Івановичу, сьогодні робота по впровадженню основних стандартів у діяльність підприємств будівельного комплексу як ніколи активізувалася...

- Необхідність переходу на нову, відповідну європейської систему технічного нормування та стандартизації в першу чергу продиктована прагненням Білорусі до загальноєвропейської економічної інтеграції. Це сприятиме нарощуванню експорту товарів і послуг на світові ринки, а також створенню в країні сприятливого інвестиційного клімату для всіх інвесторів, які планують будувати в республіці нові об'єкти соціальної, виробничої та житлової інфраструктури.

Білорусь, як відомо, готується до вступу в СОТ. Одна з умов вступу в цю організацію - наявність національних технічних правових нормативних актів, що мають ідентичну ступінь відповідності із аналогічними міжнародними та європейськими нормами і стандартами.

- Отже, вже незабаром можна очікувати кардинальних змін в практиці проектування і будівництва?

- У будівельному комплексі Білорусі затверджено понад 220 європейських стандартів на будівельні матеріали і вироби, методи їх випробувань. Завдяки цьому наші підприємства-експортери вже сьогодні отримують право нанесення СЕ-маркування на свою продукцію - теплоізоляційні матеріали, цемент, вапно, скло, а також на широкий спектр виробів з металу, кераміки та бетону.

В даний час ми інтенсивно працюємо над приведенням вітчизняних норм у відповідність з європейськими. Придбані офіційні видання норм та стандартів, переведені тексти Єврокодів. Встановлені календарні плани виконання етапів робіт по впровадженню на підприємствах і організаціях нової продукції. Розроблені і розміщені на офіційних сайтах перші редакції 26 основоположних ТКП ЄП.

Фахівці наукових і проектних організацій провели порівняльний аналіз положень типових будівельних правил інших держав, зокрема типових будівельних правил ФРН, з білоруськими НД з проектування будинків різного функціонального призначення, їх інженерних систем. У відповідності з результатами цього аналізу підготовлено пропозиції щодо коригування національної нормативної бази.

- Можна вже говорити про якихось певних переміщеннях?

- Звичайно. Ми прийшли до висновку, що основною відмінною рисою білоруських норм є їх надмірна регламентація. За останні 15-20 років напрацювали власну нормативну базу, але вона, слід визнати, відрізняється від підходів до нормування, прийнятих в Євросоюзі.

Крок у нове індустріальне майбутнєУ німецьких документах, наприклад, обов'язкові норми проектування прописані рамочно і тільки визначають основоположні вимоги - в основному це питання безпеки, надійності, стійкості. В іншому проектувальник не обмежений у своєму бажанні втілювати в проекті будь-які задуми. Правда, їх спроможність з точки зору функціональності, економічності, безпеки і довговічності йому необхідно довести якісним проектом.

Міністерством організована системна робота по приведенню основоположних норм проектування у відповідність з європейськими. Створено штаб, очолюваний міністром, щотижня проводяться наради, на яких детально розглядаються результати виконаної роботи.

- Що необхідно врахувати проектувальникам і будівельникам, щоб швидко та адекватно адаптуватися до нового контексту нормування?

- Дійсно, прийняття технічних нормативно-правових актів - це лише початковий етап. Найбільш складним завданням стає їх впровадження в практику проектування і будівництва, а також на підприємствах будівельної індустрії. Перехід на нормативну базу Євросоюзу в галузі будівництва вимагає внесення змін до законодавства; модернізації підприємств, що випускають матеріали, вироби, конструкції; переоснащення випробувальних центрів та лабораторій, впровадження нових розрахункових програмних продуктів для роботи проектних організацій та переробки креслень наявних типових деталей вузлів і конструкцій, застосовуваних в даний час технологічних карт, регламентів і т. д.

У зв'язку з цим підготовлена комплексна програма заходів, і поряд з реалізованими заходами щодо приведення національних НД до європейських вона містить розділи, виконання яких залежить від всіх фахівців комплексу.

- Що закладено в її основу?

Крок у нове індустріальне майбутнє- Програма складається з 4 основних розділів. Перший - це гармонізація національних норм з нормами проектування та стандартів Євросоюзу; другий - прийняття та введення Єврокодів і євростандартів у практику проектування та будівництва; третій - організація навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Варто підкреслити, що робота в цьому напрямку розширюється - проводяться тематичні семінари у нас в країні, білоруських фахівців приймають в європейських інституціях, що займаються нормуванням. І четвертий розділ - впровадження євростандартів на підприємствах будівельної індустрії.

- З Нового року почнемо проектувати і будувати по-
новому?

- Свого часу Німеччина визначила час переходу на євросоюзівські стандарти 8 років, Великобританія - 30. Тобто в кожній країні паралельно із загальноєвропейськими співіснують гармонізовані і адаптовані національні норми проектування та будівництва.

По такому ж шляху будемо йти і ми. І чим швидше почнемо проектувати за новими правилами, тим більший економічний ефект отримає галузь, а в цілому і країна. Це, по-перше, дозволить всім зовнішнім інвесторам здійснювати свої проекти на території Білорусі за звичним для них нормам. По-друге - дасть можливість і нам при необхідності також співпрацювати з ними в новому нормативному контексті. І нарешті, розширяться можливості білоруських проектувальників і будівельників працювати за кордоном. А діяльність ця - вже накопичено достатній досвід міжнародного співробітництва в проектно-будівельній сфері - буде набагато ефективніше, коли ми станемо говорити на одній мові.

Так що ми будемо працювати по-новому. Вже сам факт введення в найближчому часі нових технічних, більш досконалих норм дозволить нам проектувати і будувати на новому якісному рівні, оскільки європейські норми сформовані з урахуванням останніх наукових і практичних досягнень.

Вважаю, що це проривний проект нашої країни, реальний крок у нове індустріальне майбутнє.

Крок у нове індустріальне майбутнє- Перш за все наголошу, що мова не йде про одномоментне і повний перехід на європейські норми з 1 січня 2010 р., як трактують ситуацію багато засобів масової інформації. Процес цей досить тривалий. Масштаб завдання передбачає еволюційний шлях поетапної адаптації національної нормативної бази до європейської та введення її в дію на території Білорусі.

Вивчення системи технічного нормування та стандартизації Австрії, Німеччини, Польщі, інших країн ЄС показало, що кожна з держав, незважаючи на членство в Євросоюзі, має власні нормативні бази, що грунтуються на спільних для всіх наріжних каменях. І це насправді правильний підхід.

Протягом останнього півріччя Міністерством архітектури і будівництва ведеться системна робота з аналізу та адаптації європейських норм і стандартів. Повний перелік НД, раніше приведених у відповідність до вимог Євросоюзу, і тих євростандартів, що будуть прийняті до початку майбутнього року, розміщений на сайті РУП "Стройтехнорм".

Як передбачається вписати їх в структуру технічних нормативних правових актів і в цілому системи технічного нормування та стандартизації нашої країни? Вимоги яких документів стануть обов'язковими для виконання в найближчий час, а що буде носити рекомендаційний характер? На ці та інші запитання, які хвилюють сьогодні всіх суб'єктів господарювання галузі, дав відповіді головний інженер РУП "Стройтехнорм" Ігор Лишай на міжнародній науково-технічній конференції "Індустріальне домобудівництво. Нові технології, напрями, пріоритети і принципи розвитку. Перехід на європейські стандарти ".

Так, на вершині системи технічного нормування та стандартизації в галузі будівництва в країнах ЄС варто
основоположний документ - Директива 89/106 ЄС. У ній викладені головні принципи і підходи до забезпечення безпеки не тільки матеріалів і виробів, але будівель і споруд в цілому. Кожна з держав має блок документів законодавчого характеру, причому різного рівня, де викладені вимоги до проектування будівель конкретного функціонального призначення. Точками дотику, за якими всі країни ЄС ідентифікують свої нормативні бази, є Єврокоди з проектування та розрахунку конструкцій з різних матеріалів і стандарти, гармонізовані з Директивою 89/106 ЄС. Системи технічного нормування та стандартизації різних держав включають також національні стандарти та будівельні правила, які регулюють питання в галузі проектування та виробництва різних спеціальних робіт і т. п.

Крок у нове індустріальне майбутнєЗа відгуками німецьких проектувальників, структура досить складна і різноманітна, документів безліч і рівень їх прийняття абсолютно різний. Аж до того, що в Німеччині цим правом володіють всілякі об'єднання і асоціації (наприклад, газового господарства, водопостачання і т. д.). Тим не менше система існує стійко, і якісь глобальні зміни в осяжному майбутньому її не осягнуть.

На чолі системи НД Білорусі передбачається розмістити технологічний регламент "Будинки і споруди. Будівельні матеріали та вироби. Безпека ". Проект цього документа в даний момент знаходиться на узгодженні в Міністерстві юстиції (іншими органами держуправління він вже узгоджений), за планом в грудні ц. р. він буде представлений до Ради Міністрів для затвердження.

Цей документ побудований на принципах Директиви 89/106 ЄС. Він складається з 6 основних напрямків забезпечення безпеки будівель та споруд, будівельних матеріалів та повністю відповідає директиві Євросоюзу. Увага до нього має бути дуже пильну. Чому? До даного документу планується підготувати перелік взаємозв'язаних з ним НД. І все, що увійде в цей перелік, буде містити обов'язкові до виконання вимоги.

На сьогоднішній день прийнято рішення про введення до 1 січня 2010 р. на території нашої країни Єврокодів з розрахунку і проектування будівельних конструкцій з різних видів матеріалів, стандартів, на які є посилання у всіх частинах Єврокодів, і євростандартів, гармонізованих з директивою ЄС. Процедура їх прийняття, згідно з постановою Держстандарту РБ, прискорена. На даному етапі ці документи виглядають наступним чином: обкладинка, введення і область застосування - російською мовою, далі йде оригінальний текст європейського стандарту англійською і як додаток - його неадаптований переклад. В даний час прийнято вже близько 100 документів. Природно, робота не закінчиться їх прийняттям за прискореною процедурою. Надалі проводитиметься технічне редагування і вони придбають вид, в якому ми звикли з ними працювати.

Що стосується Єврокодів, то до розробки першої їх групи, до якої увійшли практично всі основоположні документи з проектування та розрахунку конструкцій з різних матеріалів, ми приступили ще в травні. Перші їх редакції підготовлені і багато хто вже пройшли процедуру узгодження в органах державного управління. В даний час йде робота над остаточними редакціями, національними додатками, яку планується завершити до кінця поточного року, і Єврокод, складовими другу групу, - по сейсміці, алюмінієвим конструкціям та ін

Згідно концепції, прийнятої Мінбудархітектури, передбачено паралельне дію нормативних документів. Скасування національних НД з введенням європейських норм і стандартів не буде однозначно, для того щоб зберегти можливість вибору і виробникам будматеріалів, і проектним організаціям: при виготовленні продукції для внутрішнього ринку можна буде керуватися національними нормативами, для європейського - вимогами та методами випробувань, які диктують євростандарти. По такому шляху, наприклад, йдуть і в Україні.

Більш складною задачею, що вимагає серйозних матеріальних і фінансових ресурсів, зусиль і, звісно, часу, є впровадження європейської нормативної бази в практику виробництва та проектування. Покрокові дії в цьому напрямку містить проект програми, розробленої Мінбудархітектури за дорученням прем'єр-міністра, спрямований в уряд на затвердження.

Реалізація програми буде супроводжуватися проведенням порівняльного аналізу наслідків, до яких може призвести перехід на європейські норми проектування та будівництва будівель та споруд.