Архітектура та будівництво

Сучасні архітектурні рішення

Введення

ВведенняМетою містобудівного розвитку Мінська є створення сприятливого середовища життєдіяльності та забезпечення сталого розвитку міста в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь. Мета генерального плану - інформаційне і правове забезпечення комплексного і збалансованого територіального розвитку столиці Республіки Білорусь на довгострокову перспективу (2030 р.) і першочерговий період (2015 р.) у відповідності з прогнозованими соціально-економічними параметрами, а також досягнення комфортних просторових умов і якості життя на європейському рівні.

Ефективне управління територіальним розвитком Мінська в сучасних динамічно мінливих соціальних, економічних і технологічних умовах буде здійснюватися на основі містобудівної політики, плану пріоритетного (функціонального) зонування міста та системи регламентів.

Генеральний план складається з затверджуваної і обгрунтовує частин.

Затверджувальна частина включає:

- Текстові матеріали - "Частина I. Основні положення містобудівного розвитку м. Мінська "і" Частина II. Система регламентів ";

- Графічні матеріали - креслення "Генеральний план м. Мінська" і "План функціонального зонування м. Мінська".

Обгрунтовує частина містить текстові та графічні матеріали, в яких розглянуті умови, передумови та підстави для прийнятих проектних рішень генерального плану по всіх розділах.

Основними положеннями визначаються містобудівна політика та найважливіші параметри розвитку градоформірующіх підсистем столиці. Системою регламентів встановлюються норми і правила забудови та використання зон і ділянок в місті.

Наведено перелік підприємств, розташованих у зонах високої містобудівної цінності і не відповідних регламентам генерального плану. Тим самим встановлюється пріоритет містобудівного планування розвитку столиці по відношенню до економічного планування та господарської діяльності підприємства.

На кресленні "Генеральний план м. Мінська" представлений функціонально-планувальний образ "Столиці-2030" у відповідності з розрахунковими соціально-економічними параметрами перспективного розвитку міста.

На кресленні "План функціонального зонування м. Мінська" (далі - план функціонального зонування) представлено укрупненное пріоритетне
(Більше 50%) функціональне структурно-планувальне зонування міських територій.

План функціонального зонування і система регламентів є інструментом реалізації генерального плану. На першому в масштабі 1:15 000 позначені лінії містобудівного регулювання. Картографічна прив'язка таких ліній, меж зон та ділянок здійснюється на наступних етапах містобудівного проектування на кресленнях в масштабі не менше 1:2000.

Зміни встановлених генеральним планом параметрів планування і забудови Мінська і поправки регламентів, що не торкаються основні положення його містобудівного розвитку, можуть вироблятися при розробці детальних планів, галузевих схем, спеціальних техніко-економічних та містобудівних обгрунтувань та затверджуються рішенням Мінського міськвиконкому.

Генеральний план підлягає коригуванню з розробкою проекту планування приміської зони після закінчення п'яти років з моменту його офіційного затвердження.

Основні положення містобудівного розвитку Мінська і система регламентів повинні бути загальнодоступними документами для створення умов ефективного управління державними, комунальними та приватними інвестиціями.