Архітектура та будівництво

Сучасні архітектурні рішення

Білоруське село напередодні змін

Масштабний розвиток і перебудову агропромислового комплексу Білорусі очікується в найближчому майбутньому. За ініціативою президента країни Олександра Лукашенка створюється програма соціально-економічного розвитку білоруського села на 2005-2010 роки. Вона стане логічним продовженням цілеспрямованої аграрної політики держави, покликаної створити ефективне і конкурентоспроможне агропромислове виробництво, інтегроване у світову економіку.

Наша країна в даний час досягла стійких темпів економічного розвитку. Це дозволяє вирішувати накопичені в перехідний період проблеми, направити кошти на відновлення соціально-економічного потенціалу агропромислового комплексу, сконцентрувати зусилля на найважливіших пріоритетах відродження села. В аграрній економіці також стали проявлятися і зміцнюватися позитивні тенденції. Так, у нинішньому році зібраний небувало високий урожай зернових (майже 7 мільйонів тонн) та іншої сільгосппродукції. Збільшилися обсяги її збуту і товарного обороту, прибуток від господарської діяльності і рентабельність виробництва. Це закономірний результат збільшених поставок селу техніки і устаткування, будматеріалів, добрив, засобів захисту рослин.

Однак незважаючи на масштабну державну підтримку, на селі залишається маса невирішених проблем, витоки яких в низькій фінансово-економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Застарілі технології, зношена техніка та обладнання не дозволяють здійснювати розширене відтворення. Негативну роль відіграв і випереджаюче зростання цін на промислову продукцію і послуги для сільського господарства.
Обумовлена цим низька мотивація праці і недостатній розвиток соціальної сфери призводять до міграції найбільш активної частини сільського населення в міста. Трудові ресурси села скорочуються не тільки кількісно, але і якісно. Відчувається гострий брак кваліфікованих кадрів - інженерів, агрономів, ветлікарів і зоотехніків. Поки негативні явища не набули незворотного характеру, потрібно розірвати це замкнене коло.
Мета програми соціально-економічного розвитку села - забезпечити високу якість життя сільських трудівників, середовища їх проживання, стійкість розвитку територій, в першу чергу системоутворюючих поселень, для подальшого зростання фізичних, духовних, продуктивних сил села, що гарантують продовольчу безпеку країни. Для досягнення поставлених завдань визначено пріоритети і розраховані "точкові удари" по ключових напрямках посилення аграрної економіки.

Намічено рішення трьох основних блоків питань. Перший - соціальний. Це збільшення доходів, створення умов для зайнятості, скорочення відтоку працездатних громадян, поліпшення демографічної ситуації на селі. Так, доходи сільських трудівників з урахуванням надходжень від власних садиб планується довести до рівня доходів в цілому по народному господарству. Пропонується відродити в повному обсязі соціальну сферу на селі і реалізувати необхідні соціальні стандарти - поліпшити медичне, торговельне та побутове обслуговування селян, відремонтувати клуби, дитячі садки, комп'ютеризувати сільські школи.
Великі сили і ресурси планується направляти на житлове облаштування села, розвиток транспортної інфраструктури, комунального господарства, зв'язку, паливопостачання та електрифікації. Перш за все перетворяться центральні садиби - будуть заасфальтовані вулиці, прокладено тротуари, проведено інженерне облаштування територій. Продовжиться створення упорядкованого житлового фонду для молодих фахівців.

Другий блок - виробничо-економічний. Він передбачає інтенсифікацію сільгоспвиробництва, підвищення його економічної ефективності, формування в сільській місцевості нових видів діяльності.

Великі сили і ресурси передбачається направити на збереження земель і оптимізацію землекористування, реконструкцію ферм і переробних підприємств, технічне і технологічне переоснащення АПК.

Непроста робота належить по реформуванню села. Держава не має наміру підтримувати хронічно збиткові і неперспективні господарства. Вони вже зараз або приєднуються до стабільно працюючим підприємствам, або перетворюються в діяльні й гнучкі структури ринкового типу, передаються в довгострокову оренду інвесторам, в довірена управління підприємцям з правом подальшого викупу. Вконечном підсумку планується створити мережу спеціалізованих багатогалузевих груп або холдингів, які об'єднають виробників, переробників, торгові організації, що відповідають за збут продукції. Держава і надалі має намір підтримувати ефективні форми і види виробництва, товаровиробників, що забезпечують високу окупність ресурсів.

Третій блок програми визначає її фінансове забезпечення. За прогнозами, для досягнення передбачених показників соціально-економічного розвитку буде потрібно близько 65 трильйонів рублів. Щорічно на ці цілі з республіканського і місцевих бюджетів буде спрямовуватися не менше 25% їх видаткової частини, а також не менше 30% коштів з інноваційних фондів міністерств і відомств.